VERBETER DE WERELD BEGIN DICHT BIJ HUIS

 

 

 

 

Volgens Tineke zijn er zijn heel veel goede doelen. Ook zijn er vele goede doelen met een warm hart voor kinderen. Ieder kind is zo kwetsbaar en behoort in een liefdevolle omgeving op te groeien waar het gewoon kind kan en mag zijn.

Daarom heeft Tineke besloten dat 10% van de opbrengst van ieder kunstwerk wat rechtstreeks bij haar gekocht wordt/gaat worden naar Het Vergeten Kind gaat. Het was voor haar geen gemakkelijke keuze omdat elke organisatie haar eigen specifieke goede doel heeft zoals bijvoorbeeld onder andere het Kinderfonds Mamas, Because I’m a girl, Color4Kids, Free a Girl, etc.

 

OVER "HET VERGETEN KIND"

De feiten

In Nederland hebben duizenden baby’s, peuters, kleuters en tieners de pech om niet op te groeien in een stabiele en veilige thuisomgeving. Vele duizenden van hen slapen niet eens meer in hun eigen bed. 

Het zijn vergeten kinderen tussen de 0 en 18 jaar die zijn mishandeld, misbruikt, verwaarloosd, verstoten of gevlucht. Zij leven noodgedwongen in opvanglocaties in een sobere leefomgeving met vaak beperkte specialistische begeleiding en minimale speelmogelijkheden.

Zo mag het leven van al die vergeten kinderen niet beginnen.

 

De cijfers

De meest recente cijfers van Jeugdzorg Nederland, Federatie Opvang en het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) tonen aan dat het aantal kinderen (0 tot 18 jaar) dat door een onveilige en/of instabiele thuissituatie in de opvang opgroeit, oploopt naar 38.000 kinderen:

  • 10.760 kinderen zijn in 2014 op advies van Jeugdzorg uit huis geplaatst. Ze verblijven in residentiële opvanglocaties (24-uursopvang), omdat de thuissituatie te onveilig of te instabiel was.

  • 4.300 kinderen woonden in 2014 met hun moeders in de vrouwenopvang. Ze zijn medeslachtoffer van huiselijk geweld of hebben dit zien gebeuren.

  • 6.495 kinderen werden in 2014 opgevangen en begeleid in dagopvangcentra, omdat de thuissituatie te instabiel was. Deze kinderen kampen vaak met ontwikkelingsachterstanden of gedragsproblemen.

  • 3.000 kinderen verbleven in 2014 met hun ouder(s) in maatschappelijke opvangcentra, omdat moeder en/of vader de woonlasten niet langer konden dragen.

  • 14.197 kinderen verbleven eind 2015 met hun moeder en/of vader in asielzoekerscentra, omdat ze om verschillende redenen hun thuisland moesten ontvluchten. Dit aantal is de afgelopen maanden enorm toegenomen, vooral door de burgeroorlog in Syrië. 

Let wel, dit zijn nog “slechts” de cijfers van de kinderen die inmiddels in de opvang zijn terechtgekomen. Dagelijks zijn er nog duizenden kinderen - onopgemerkt door de buitenwereld - slachtoffer van mishandeling, misbruik en/of verwaarlozing. 

 

Wat “Het Vergeten Kind” niet begrijpt

Hoe is het mogelijk dat wij in Nederland een kind met een gebroken been direct hulp kunnen bieden en behandelen, maar een kind met een gebroken ziel niet zien en ook niet de juiste hulp en behandeling geven?

Hoe kunnen wij verwachten dat een kind tot rust komt en zich sociaal emotioneel openstelt als hij wordt opgevangen in een sobere ruimte? Zonder veiligheid, zonder warmte, zonder afleiding, zonder uitzicht op verbetering?

Hoe moet een kind zijn trauma’s verwerken zonder pedagogische begeleiding?

Hoe moet een kind zich ontwikkelen tot een stabiele volwassene die volwaardig meedraait in onze maatschappij als we het nu niet de sociale, persoonlijke en lichamelijke ontwikkelingskansen bieden die het nodig heeft?

Hoe kunnen we accepteren dat een kind in Nederland geen eerlijke start krijgt?


Het doel van “Het Vergeten Kind”

Het Vergeten Kind wil zichzelf het liefst zo snel mogelijk overbodig maken. Dit is alleen mogelijk als ieder kind in Nederland ook daadwerkelijk écht kind kan zijn.

 

Kwetsbare kinderen in de opvang 
Het doel van “Het Vergeten Kind” komt pas in zicht als alle kinderen in de opvang een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden in een veilige en fijne leefomgeving, met de juiste (specialistische) begeleiding en met de activiteiten en ontwikkelingsmogelijkheden die passen bij hun leeftijd.

 

Kwetsbare kinderen nog onopgemerkt thuis
Het doel van “Het Vergeten Kind” is pas echt bereikt als ook de kinderen in Nederland die dagelijks nog moeten verblijven in een onveilige en/of instabiele thuissituatie, gezien worden en de juiste zorg, behandeling en toekomstperspectieven krijgen.

Het huidige klimaat in Nederland laat echter zien dat meer en meer kinderen “vergeten” worden. Daarom wil “Het Vergeten Kind” zich blijven ontwikkelen en groeien om de vergeten kinderen zichtbaar te maken en hun welzijn te verbeteren. We willen eraan bijdragen dat alle vergeten kinderen in ons land een échte kans krijgen op een eerlijke start van een waardevol leven in onze maatschappij. 

 

De 4 PIJLERS van “Het Vergeten Kind”

Het bieden van hulp aan vergeten kinderen houdt niet op met een eenmalige glimlach of tijdelijke steun. Daarom hanteren zij vier strategische pijlers die zij verankeren in al hun activiteiten (zie http://www.hetvergetenkind.nl/nl/site/over-ons).

 

DE DROOM van “Het Vergeten Kind”

“Het Vergeten Kind” droomt van een Nederland waar geen kind vergeten wordt. Een Nederland dat niet wegkijkt, maar gezamenlijk actief ingrijpt en samenwerkt om ervoor te zorgen dat ieder kind uitzicht heeft op een fijne toekomst, met een eerlijke kans om volwaardig te participeren in onze maatschappij. Een eerlijke kans die kinderen alleen krijgen als ze nú gezien worden en als ze nú de juiste zorg, aandacht en (specialistische) begeleiding krijgen, zodat ze hun verleden achter zich kunnen laten en kunnen werken aan hun toekomst. Een toekomst met een lach.

Samen met iedereen die “Het Vergeten Kind” steunt, hopen zij zo snel mogelijk voor deze groep kinderen een toekomst te realiseren waarbij die lach geen uitzondering meer is, maar een recht.

Gewoon, zoals het hoort te zijn.

 

Keurmerken

Het Vergeten Kind is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Het Vergeten Kind, 1e van der Kunstraat 286, 2521 AV  Den Haag, tel: 070 - 3050 140
E-mail: info@hetvergetenkind.nl, IBAN: NL83RABO0172431484, RSIN: 817984045, KVK: 27300977

Bron: http://www.hetvergetenkind.nl/nl/site/over-ons

 

 

Wilt u op de hoogte blijven van Tineke’s werk en exposities schrijf u dan in op haar nieuwsbrief op http://www.tinekekleij.nl/nieuwsbrief.html#.Vgje5svouM8.

Hebt u belangstelling voor (een van) Tineke’s creaties. Reacties worden zeer gewaardeerd. Dus vul je naam e.d. in op (http://www.tinekekleij.nl/reageer/site/0.html#.VgjdFsvouM8).

Bent u geïnteresseerd in het KOPEN of HUREN van (een van) Tineke’s creaties ga dan naar http://www.tinekekleij.nl/index/146297492_ONLINE+WINKEL.html#.VgjgzsvouM8 en bekijk op deze pagina wat uw mogelijkheden zijn.

Tineke ziet of hoort graag iets van u terug.

 

 

 

 

terug naar boven

Tineke Kleij-van den Boomen, h/o JustBooArt, Kalmoes 14, 5491 KJ Sint Oedenrode

T: +31 (0)413 – 474 317, M: +31 (0)6 - 493 734 86, e-mail: contact, website: www.tinekekleij.nl en www.tinekekleij.com / Ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17.24.67.99.